Multidisciplinaire spreekuren erfelijke aandoeningen

Volwassenen met Downsyndroom

Dr. Annemieke Wagemans onderzoekt volwassen patiënt met DownsyndroomHet Maastricht UMC+ heeft een polikliniek voor Volwassenen met Downsyndroom. Deze polikliniek wordt gecoördineerd vanuit de afdeling Klinische Genetica en is een samenwerkingsverband tussen Maasveld (Koraalgroep), Stichting Downsyndroom (kern Zuid-Limburg) en het Maastricht UMC+.

De zorgverleners

De volgende zorgverleners zijn direct betrokken bij deze polikliniek:

  • Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG)
  • KNO-arts
  • Oogarts
  • Cardioloog
  • Gedragsdeskundige

Waarom deze polikliniek?

De specifieke gezondheidsproblemen waar mensen met Downsyndroom mee te maken kunnen krijgen, zijn divers. Daarom nemen verschillende zorgverleners deel aan de polikliniek voor Volwassenen met Downsyndroom. Door het samenbrengen van de zorg voor volwassen mensen met Downsyndroom wordt er veel ervaring opgedaan en is de kwaliteit van zorg beter gewaarborgd. Het team van de polikliniek geeft een advies, maar neemt de behandeling van de huisarts niet over.

Contact

Poli Klinische Genetica
T: 043 3875855