Beeldvorming

Unit Forensische Radiologie

Een forensisch arts, de technische/tactische recherche, forensisch radiologisch consulent, forensisch onderzoeker en de zaaks- en/of forensisch Officier van Justitie stemmen de inzet van forensisch radiologische beeldvorming in een multidisciplinair overleg af. Hiervoor heeft men de Unit Forensische Radiologie, ofwel de UFR, in het leven geroepen.

De UFR bepaalt of en zo ja, welke radiologische beeldvorming gebruikt wordt en welke vraagstelling en hypotheses opgesteld kunnen worden voor het radiologisch onderzoek. De afdeling Radiologie van het Maastricht UMC+ draagt zorg voor de radiologische beelden. De afspraken hiervoor worden gemaakt met de forensisch radiologisch consulent van het MUMC+. In bijzondere gevallen is het mogelijk dat het forensisch radiologisch overleg op locatie plaatsvindt; dit kan in onderling overleg. Na de radiologische beeldvorming kan een secundaire lijkschouw plaatsvinden ten behoeve van monstername en sporenonderzoek.

De UFR is een samenwerkingsverband tussen: