Diagnostiek

Thoraxradiologie

Door nieuwe technologische ontwikkelingen bestaat thoraxradiologie niet meer, zoals enkele jaren geleden nog het geval was, enkel uit het maken van een thoraxfoto of CT-scan. Zo maakt speciale software het nu mogelijk om de ribben op een thoraxfoto als het ware weg te filteren waardoor er meer zichtbaar is. Een nieuwe techniek als High Resolution CT wordt onder andere ingezet bij interstitiële longziekten. Incidenteel wordt, afhankelijk van de vraagstelling, ook MRI gebruikt.

Door hun uitgebreide kennis van de organen in de thorax fungeren thoraxradiologen als een poortwachter tussen huisarts en longarts. Bij het aantreffen van een verdachte afwijking in de longen kan de patiënt meteen goed doorverwezen worden. Ook in het verdere traject is er een rol voor de thoraxradioloog; bijvoorbeeld bij het verrichten van longbiopten en het behandelen van metastasen middels Radiofrequente Ablatie (RFA).