Onderwijs

Stages

WESP-stage (wetenschapsparticipatie stage)

Deze stage wordt aangeboden aan FHML-studenten van het zesde jaar. De stageperiode is 18 weken. In deze periode kan de student deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de microbiologie/infectieziekten.

Wetenschapsstage

Naast de WESP-stage worden door de afdeling Medische Microbiologie nog diverse andere wetenschapsstages aangeboden, variërend van enkele maanden tot een jaar. In deze periode kan de student participeren in het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling. Deze stages worden afgesloten met een verslag en/of een presentatie.

GEZP-stage (gezondheidszorgparticipatiestage)

Deze stage is bedoeld voor zesdejaars FHML-studenten om kennis te maken met patiëntenzorg op het gebied van infectieziekten.

Stages voor laboratoriumscholen

Voor studenten die een opleiding (MLO of HLO) volgen aan een laboratoriumschool bestaat de mogelijkheid om een stage op het gebied van de medische microbiologie (diagnostiek of onderzoek) te lopen.