Externe aanvragers

Speciële hemostase

De te volgen procedure

 1. Maak een telefonische afspraak (minimaal drie werkdagen van tevoren) bij het Centraal Diagnostisch Laboratorium, afdeling Speciële Stolling.
 2. Vul het aanvraagformulier hemostaseonderzoek, inclusief anamnese (pdf onderaan deze pagina) zo volledig mogelijk in en volg de afname-instructies.
 3. Uw koerier haalt het afnamepakket op bij het Maastricht UMC+ en levert het bloedafnamepakket af bij de externe aanvrager. Dit bevat:
  - de benodigde bloedafnamebuizen (soort en aantal, afhankelijk van aanvraag)
  - een retouradresetiket
  Let op dat (indien van toepassing) het bloedafnamepakket tijdig bij de aanvragende afdeling/arts terecht komt.
 4. U bestelt (indien noodzakelijk voor het aangevraagde onderzoek) tijdig voor de bloedafname een taxi, zodat het bloed binnen 90 minuten na afname bij het MUMC+ kan zijn.
 5. U verzorgt de bloedafname op de afgesproken dag.
  Volgorde bloedafnamebuizen:
  - EDTA-buis (paarse dop)
  - Citraatbuizen (blauwe dop)
  - Stabilytebuis (zwarte dop)
  - Hirudinebuis (doorzichtige of witte dop)
 6. Het aantal en soort buizen is afhankelijk van de specifieke aanvraag.
 7. Let op correcte vulling van de citraat-, stabilyte- en hirudinebuizen. Hirudinebuizen vullen niet altijd even goed, minimaal gevuld tot aan onderkant van de zwarte vulstreep (op linkerzijde etiket).
 8. Noteer tijdstip van bloedafname op het aanvraagformulier.
 9. De buizen, het aanvraagformulier laboratoriumonderzoek stolling externen en de anamnesetabel bloedingsneiging worden in een MUMC+-verzendenvelop verpakt. De niet-gebruikte buizen mogen in hetzelfde pakket worden geretourneerd.
 10. Voor onderzoek waarbij bevroren plasma wordt ingestuurd, op droogijs versturen.
 11. Het pakket wordt naar het MUMC+ gebracht en dient afgegeven te worden bij het laboratorium Hematologie t.a.v. het laboratorium Speciële Stolling op niveau 5.
 12. De klinisch chemicus en hematoloog interpreteren uitslagen en anamnesetabel en geven conclusie en/of advies, die bij de uitslagen worden ingevoerd.
 13. Door het insturen van onderzoeken naar ons laboratorium conformeert u zich aan het Service Level Agreement.