Forensische Opsporing en Openbaar Ministerie

Screening verpakkingen

Forensische radiologie screent de inhoud van verpakkingen zonder het verlies van sporen. Ook metalen voorwerpen die mogelijk gevaarlijk zijn bij het openen van de verpakking, worden duidelijk zichtbaar. Een dergelijke screening geeft het onderzoeksteam sturing bij het nemen van vervolgstappen.

Direct onderzoek aanvragen