Forensische Opsporing en Openbaar Ministerie

Resultaten beeldvorming

Direct na het uitvoeren van de forensische radiologische beeldvorming bespreken wij de resultaten met het onderzoeksteam. Er is ruimte tot het stellen van aanvullende vragen aan de forensisch radioloog. Het onderzoeksteam ontvangt van ons een sturingsrapport met daarin beschreven feiten die voor de sturing van het forensisch onderzoek noodzakelijk zijn.