Medische Microbiologie

Research

Onze onderzoekslijnen richten zich op de rol van infecties bij chronische aandoeningen zoals COPD en inflammatoire darmziekten, antibioticaresistentie, seksueel overdraagbare aandoeningen en het voorkómen van verspreiding van infecties. Op vrijwel al deze gebieden heeft de vakgroep Medische Microbiologie uitgebreide ervaring met contractonderzoek. Kenmerkend voor het onderzoek binnen de afdeling is het sterk multidisciplinaire karakter, resulterend in lokale, nationale - binnen Nederland onder andere met het RIVM en de GGD Zuid-Limburg - en internationale samenwerkingsverbanden.

De vakgroep verricht onderzoek dat past in de facilitaire onderzoeksthematiek. Het onderzoek is ingebed in de onderzoeksscholen CAPHRI en NUTRIM. Daarnaast werkt de vakgroep mee aan onderzoek dat past in de onderzoeksschool EURON.

In het kader van de patiëntenzorg wordt onderzoek verricht naar de optimalisatie van de diagnostiek van infectieziekten. Veel inspanning wordt ook geleverd om de diagnostiek richting moleculaire diagnostiek om te zetten (genomics).
Ook is er aandacht besteed aan de ontwikkeling van testen om tropische ziekten te diagnosticeren. Dit past in de toekomstplannen om meer aandacht te besteden aan reizigersziekten in samenwerking met Ease Travel Clinic.