Multidisciplinaire spreekuren erfelijke aandoeningen

Reproductieve genetica

Patiënten kunnen naar onze afdeling worden doorverwezen voor vragen over (on)vruchtbaarheid, kinderwens, zwangerschap, prenatale diagnostiek, preïmplantatie genetische diagnostiek

T: 043 3877859 (Polikliniek Klinische Genetica / PGD)
T: 043 3877855 (Polikliniek Klinische Genetica / Prenatale diagnostiek)