Externe aanvragers

PSIE / 12e weeks screening

Bevolkingsonderzoek

Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) is een landelijk bevolkingsonderzoek dat de zwangere in het eerste verloskundig consult krijgt aangeboden. Het is bedoeld om hepatitis B- en HIV-dragerschap, congenitale syfilis en hemolytische ziekten van de foetus en/of de pasgeborene te voorkomen. De onderzoeksresultaten delen wij zowel met de aanvrager als het RIVM, die voor de financiële afhandeling zorgt. Er zijn geen kosten verbonden aan het PSIE-onderzoek voor de zwangere.

Meer informatie over zwangerschapsscreeningen op de website van RIVM.

Aanvragen onderzoek PSIE

Vul het aanvraagformulier PSIE volledig in, inclusief het BSN-nummer en de à terme-datum. Bij niet volledig ingevulde formulieren gaat het RIVM niet over tot betaling. Het Maastricht UMC+ is in zulke gevallen genoodzaakt de kosten van het onderzoek te verhalen op de zwangere. Het is mogelijk additionele virologische testen aan te vragen.

Uitslagtermijn

De doorlooptijd voor ABO, RhD, Rhc en screening is 24 uur. Voor de virologische testen geldt een doorlooptijd van 48 uur voor negatieve uitslagen. Bij positieve uitslagen worden vervolgtesten ingezet waardoor de uitslagtermijn langer wordt. Bij een positieve screening (zowel in 12e als 27e weeks) en/of stijgende ADCC-test nemen wij contact met u op.

Toevalsbevindingen

Bij de bepaling van het hemoglobinegehalte van het bloed maken wij gebruik van de meest geavanceerde technieken. Zonder extra kosten voor de zwangere zal het trombocyten- ­en leucocytenaantal aan de analist worden getoond. Indien deze uitslagen afwijkend zijn, zullen wij u daarover informeren. Een afwijkend trombocyten- en/of leucoytenaantal kan gevolgen hebben voor de zwangere en het ongeboren kind.