Externe aanvragers

PSIE / 12e weeks screening

De Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt. Het bloed wordt in het laboratorium gescreend op hepatitis B, syfilis, HIV, Rhesus (D)-antigeen, Rhesus (c)-antigeen en irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA). Dit onderzoek heeft als doel hepatitis B- en HIV-dragerschap, congenitale syfilis en hemolytische ziekten van de foetus en/of de pasgeborene te voorkomen.

Nadat het onderzoek is uitgevoerd, worden de resultaten gedeeld met de aanvrager en het RIVM. Het RIVM zorgt voor de financiële afhandeling. Voor uw cliënten zijn er daarom geen kosten verbonden aan het PSIE-onderzoek.

Aanvragen onderzoek PSIE

Het speciale aanvraagformulier bevat een set van aangekruiste testen die opgenomen zijn in de PSIE. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op dit formulier additionele virologische testen aan te kruisen.

Het is noodzakelijk om het formulier volledig in te vulen want het RIVM gaat niet over tot betaling als het BSN-nummer van de zwangere en de a terme datum niet zijn ingevuld. In deze gevallen is het MUMC+ genoodzaakt de kosten van het onderzoek te verhalen op de patiënte.