Klinische Genetica

Patiënt verwijzen naar Polikliniek Klinische Genetica

Verwijsbrief

Als huisarts of specialist kunt u een patiënt voor erfelijkheidsonderzoek naar de polikliniek Klinische Genetica verwijzen middels een bondige verwijsbrief waarbij de vraagstelling evident is. Eventueel na telefonisch intercollegiaal overleg. Om een afspraak voor uw patiënt te kunnen inplannen, hebben wij onderstaande gegevens nodig, die u ons per e-mail, fax of post kunt toesturen. De patiënt ontvangt van ons een schriftelijke uitnodiging.

 • NAW-gegevens van de patiënt
 • BSN van de patiënt
 • Geslacht van de patiënt
 • Verzekeringsgegevens van de patiënt
 • Telefoonnummer van de patiënt
 • Familiebrief, indien de reden van verwijzing een eerder aangetoonde genmutatie betreft
 • De contactgegevens van de verwijzer

Contactgegevens

Maastricht UMC+
Polikliniek Klinische Genetica
Postbus 5800 | 6202 AZ Maastricht
P. Debyelaan 25 | 6229 HX Maastricht

T: 043 3875855 (algemeen)
T: 043 3877859 (vragen/afspraken over Preïmplantatie Genetische Diagnostiek)
T: 043 3877855 (vragen/afspraken over Prenatale diagnostiek)

F: 043 3871720 (algemeen)
F: 043 3875800 (opvragen medische gegevens)

E: polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl
W: informatie voor patiënten op mumc.nl 

Buitenpoli's Klinische Genetica

Patiënten kunnen ook verwezen worden naar een van onze buitenpoli's. De polimedewerker Klinische Genetica van het Maastricht UMC+ kan meer informatie verstrekken.

 • Máxima Medisch Centrum Veldhoven
 • Máxima Medisch Centrum Eindhoven (Borstcentrum)
 • Viecuri Medisch Centrum Venlo
 • Zuyderland Medisch Centrum Heerlen en Sittard
 • Catharina ziekenhuis Eindhoven