Beeldvorming

Patholoog

Forensische radiologie is niet-destructief, beeldt het gehele lichaam af en is daarom een wenselijke aanvulling op de sectie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de forensisch radioloog en de patholoog vanuit hun deskundigheid, verschillende afwijkingen vaststellen. Voor de waarheidsvinding is een uitgebreide rapportage van zowel de sectie als radiologie essentieel. De rapportages versterken elkaar of tonen een discrepantie in bevindingen aan. Bij een discrepantie wordt gekeken welke van de twee technieken superieur is, of dat aanvullend onderzoek nodig is. Radiologie brengt kleine metalen structuren nauwkeurig aan het licht. Bij het verwijderen van microscopisch kleine metalen deeltjes is samenwerking met de radioloog wenselijk. De klinische lokalisatietechniek met behulp van een CT-scan is in de forensische setting eenvoudig toe te passen.