Onderwijs

Onderwijs Universiteit Maastricht

De vakgroep Medische Microbiologie verzorgt onderwijs aan Universiteit Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en aan de transnationale Universiteit Limburg (tUL). De onderwijsbijdrage bestaat uit het vervullen van diverse rollen en functies zoals:

  • het leveren van onderwijscasussen in de studieblokken
  • het verzorgen van practica
  • het geven van colleges
  • het organiseren van keuzeonderwijsprogramma’s

Onderwijscoördinator: dr. F. Stassen (E: f.stassen@mumc.nl)
Onderwijssecretariaat: mw. F. Claus-Hahn (E: fia.claus.hahn@mumc.nl)