Medische Microbiologie

Onderwijs

Nascholing en opleiding

Om verwijzers in de eerste, tweede en derde lijn up-to-date te houden organiseert de afdeling geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten op het gebied van microbiologie, infectieziekten en infectiepreventie. Het verzorgen van een praktijkopleiding tot deskundige infectiepreventie, medisch moleculair microbioloog of een beroepsstage voor analisten behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Zie ook de website van het Maastricht Infection Center.