Multidisciplinaire spreekuren erfelijke aandoeningen

Oncogenetica

Erfelijke kanker

Kanker zelf is niet erfelijk, de aanleg voor kanker kan wel erfelijk zijn. Bij ongeveer 5% (5 op de 100) van alle mensen met kanker is erfelijke aanleg de belangrijkste oorzaak.

Kenmerken erfelijke aanleg voor kanker

De volgende kenmerken kunnen wijzen op een erfelijke aanleg voor kanker:

  • Dezelfde soort kanker komt voor bij drie of meer verwanten uit verschillende, opeenvolgende generaties.
  • Een specifieke combinatie van verschillende soorten kanker komt voor bij één persoon of binnen één familie.
  • De ziekte ontstaat op jongere leeftijd dan gebruikelijk is. Welke leeftijd als grens geldt, verschilt per kankersoort.
  • In één orgaan zitten meerdere tumoren, die los van elkaar zijn ontstaan.
  • In twee dezelfde organen zitten tumoren (geen uitzaaiingen).
  • Het voorkomen van borstkanker bij een man, kan wijzen op een erfelijke aanleg voor borstkanker.

Het belang van erfelijkheidsonderzoek

Het kan voor patiënten en hun bloedverwanten van belang zijn om te weten of de kanker bij henzelf en/of bij hun familieleden erfelijk is. In dat geval kan er een erfelijkheidsonderzoek gestart worden. Op verwijzing van de huisarts of specialist maakt de Polikliniek Klinische Genetica een afspraak met de patiënt met een klinisch geneticus of een genetisch consulent, gespecialiseerd in oncologie.