Research

NUTRIM-projecten

Public Health-onderzoek

In 2006 is in samenwerking met de GGD Zuid-Limburg onderzoek verricht op diverse public health-onderwerpen, zoals:

  • MRSA- onderzoek in de open populatie
  • SOA-onderzoek i.h.b. Chlamydia trachomatis en Treponema pallidum
  • in 2008 wordt gestart met onderzoek naar het voorkomen van infecties bij ouderen en naar (co-)factoren die een rol spelen bij het ontstaan van klinische symptomen. Aandacht wordt besteed aan respiratoire infecties, darminfecties en de bijdrage van infecties in het ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

In samenwerking met de afdeling Longziekten (prof. dr. Wouters) en CIRO Hornerheide (dr. Pennings) wordt onderzoek gedaan naar de bijdrage van bacteriële en virale infecties in de pathogenese van acute axacerbaties bij patiënten met COPD.

Bronchoalveolaire Lavage (BAL)

In 2006 is op gebied van bronchoalveolaire lavage gewerkt aan de validatie en de implementatie van de Pneumocystis jiroveci PCR in het MUMC+ ter verbetering van de diagnostiek voor Pneumocysten pneumonie. Voorts is er gekeken naar mogelijke verbetering van de BAL-diagnostiek voor beademde patiënten op de intensive care (de patiënten met zogenaamde ventilator-associated pneumonia, VAP). Hiervoor is gekeken naar de mogelijkheid van het toepassen van acute fase eiwitten, C-reactive protein en procalcitonine, bepaald in zowel BAL-vloeistof als in serum. Aansluitend hierop is gekeken naar de invloed van antibioticagebruik op de voorspelling van VAP. Behalve bacteriële verwekkers kunnen, met name bij IC-patiënten en immuungecompromiteerde patiënten, ook virussen een pulmonale infectie veroorzaken