Klinische Genetica

Multidisciplinaire spreekuren erfelijke aandoeningen

De Polikliniek Klinische Genetica kent verschillende multidisciplinaire spreekuren.

Er wordt samengewerkt met diverse andere specialisten, zoals cardiologen, dermatologen, neurologen, chirurgen, gynaecologen en oncologen, zowel op de locatie van het Maastricht UMC+ als op de buitenpoli's.