Research

MMB Infectieziekten en Diagnostiekprojecten

SWIVABOR-project: Switch IntraVeneus AntiBiotica naar Oraal

Dit is niet alleen een project, maar tevens een implementatie van een antibioticumbeleid, met als primaire inzet om patiënten die intraveneus een antibioticum krijgen zo snel mogelijk een oraal alternatief aan te bieden. Uitgangspunt is dat hierdoor een kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en restrictief antibioticumgebruik wordt gerealiseerd. Het project is in januari 2005 gestart. Selwyn Lowe, internist-infectioloog voert dit project uit. De werkwijze is dat aan de hand van een antibioticalijst patiënten actief worden opgespoord, geconsulteerd en een antibiotisch advies wordt gegeven. Uit een evaluatie in december 2006 en 2007 kwam naar voren dat de beraamde kostenbesparing nagenoeg werd gehaald.