Externe aanvragers

Microbiologisch onderzoek

Wij bieden u een uitlegkaart voor onderzoek door de afdeling Medische Microbiologie. U leest op deze uitlegkaart waar de verschillende afnamematerialen voor dienen en hoe ze bewaard moeten worden, voorafgaand aan het transport.

U kunt uw patiënt instructies meegeven voor het verzamelen van lichaamsmateriaal. U vindt deze patiëntenfolders met instructies op de website van het Maastricht UMC+.