jos

J.M.G. Austen

Clustermanager

Korte omschrijving

Cluster Algemene Klinische Chemie en Hematologie, Cluster Celdiagnostiek en Celtherapie, Cluster Speciële Hemostase en Transfusie

Aandachtsgebieden

       

Contact

Maastricht UMC+
Centraal Diagnostisch Laboratorium
P. Debyelaan 25 / Postbus 5800
6229 HX / 6202 AZ Maastricht
T: 043 3876641 / sein 64232 (secretariaat: T 043 3874694)
E: jos.austen@mumc.nl

Curriculum Vitae

Jos Austen is in 1980 als analist gestart binnen het ziekenhuis St. Annadal bij de afdeling Medische Microbiologie. Vanaf 1988 vervulde hij de functie van leidinggevend analist met aandachtsgebied serologie/bloedtransfusie, vanaf 1995 is de afdeling Klinische Immunologie opgericht waar hij de functie vervulde van leidinggevend analist. Vanaf 2000 is hij werkzaam als hoofdanalist bij de afdeling Klinische Immunologie. Hier bestonden de taken uit o.a. personeelsbeleid, ARBO, kostprijzen van verrichtingen en aansturing van de analisten. Na de reorganisatie van de laboratoria is hij aangesteld als clustermanager bij de clusters Celdiagnostiek en Celtherapie en Speciële Hemostase en Transfusie, waar de werkzaamheden met name gericht zijn op managementtaken en er een duaal leiderschap is met de verantwoordelijke clusterhoofden.

Opleidingen

 • HBO-laboratoriumopleiding, 1975-1980, ZLS Sittard
 • Milieukunde PBNA, 1991, PBNA Arnhem
 • Stralingshygiëne 5B, 1995, Maastricht UMC+
 • Middle management, 2001, ISBW Houten

Werkervaring

 • 1980-1988: analist Serologie Bloedtransfusie, Maastricht UMC+
 • 1988-1995: leidinggevend analist Serologie Bloedtransfusie, Maastricht UMC+
 • 1995-2000: leidinggevend analist Klinische Immunologie, Maastricht UMC+
 • 2000-2011: hoofdanalist Klinische Immunologie, Maastricht UMC+
 • 2012-heden: clustermanager Centraal Diagnostisch Laboratorium, Maastricht UMC+

Deelnames, projecten en nevenfuncties

 • Organisatie nascholingen hemostase en transfusie
 • Lid calamiteitenteam CDL
 • Lid werkgroep Financiën CDL