Klinische Genetica

Laboratorium Cytogenetica

Het Laboratorium Cytogenetica, een gespecialiseerd klinisch genetisch laboratorium, is binnen het verzorgingsgebied van het MUMC+ verantwoordelijk voor het verrichten van cytogenetisch onderzoek voor patiëntenzorg en research.

Het Laboratorium Cytogenetica verricht onderzoek op twee locaties. In het Maastricht UMC+ en in het Máxima Medisch Centrum Veldhoven.

 • postnataal onderzoek (Maastricht en Veldhoven)
 • prenataal onderzoek (Maastricht)
 • onderzoek bij patiënten met een hemato-oncologische aandoening (Maastricht en Veldhoven)

Chromosoomonderzoek

 • postnataal (in bloed en op verzoek in fibroblasten)
 • prenataal  (in vruchtwater en vlokken)
 • bij verworven hemato-oncologische aandoeningen (in bloed, beenmerg, lymfomen en solide tumoren)

High Resolution microarraydiagnostiek voor CNV-detectie

 • postnataal (in bloed en fibroblasten)
 • prenataal (in vruchtwater en vlokken)

FISH (Fluorescent In Situ Hybridisation) / M-FISH / HR-CGH/ (QF)-PCR

 • postnataal (in bloed)
 • prenataal (in vruchtwater en vlokken)
 • bij verworven hemato-oncologische aandoeningen (in bloed, beenmerg, lymfomen en solide tumoren)

Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD)

NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) TRIDENT-1 studie

 • Meer informatie over NIPT en de TRIDENT-1 en TRIDENT-2 studie vindt op de website meerovernipt.nl.