Beeldvorming

Kwaliteit

Accreditaties

Klachtenregeling

Wij stellen uw mening op prijs, ook als die kritisch is. Het stelt ons in staat tot verbetering. Mocht u niet tevreden zijn over enig aspect van onze zorg, meldt u dit dan aan de betrokken medewerker. Samen kunt u naar een oplossing zoeken. Komt u er niet uit, meldt u het dan bij onze stafadviseur Kwaliteit en Veiligheid. Zij zorgt ervoor dat de klachten en/of meldingen worden behandeld en teruggekoppeld.

Marga Janssen, stafadviseur Kwaliteit en Veiligheid
E: marga.janssen@mumc.nl