Klinische Genetica

Kwaliteit

Accreditatie

Het kwaliteitszorgsysteem van de afdeling Klinische Genetica is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. Dit betekent dat Klinische Genetica beschikt over een internationale erkenning. De scope (lijst van verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA onder registratienummer M150.

De polikliniek Klinische Genetica beschikt over een NIAZ-accreditatie.

Klachtenregeling

Onze organisatie stelt uw mening op prijs, ook als die kritisch is. Het stelt ons in staat tot verbetering.

Mocht u niet tevreden zijn over enig aspect van onze zorg, meldt u dit dan aan de betrokken medewerker. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit, meld het dan bij onze KRAM-manager. Deze zorgt ervoor dat de klachten en/of meldingen worden behandeld en teruggekoppeld.

Contact KRAM-manager

Jan van de Worp
T: 043 3877623
E: jan.vande.worp@mumc.nl