Klinische Farmacie en Toxicologie

Kwaliteit

NEN-EN-ISO

Het kwaliteitszorgsysteem van het Laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie is opgezet naar de richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. Dit impliceert een internationale erkenning. De scope (lijst van verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA onder registratienummer M069.

NIAZ

Het Maastricht UMC+ is NIAZ geaccrediteerd.

Klachtenregeling

Onze organisatie stelt uw mening op prijs, ook als die kritisch is. Het stelt ons in staat tot verbetering. Mocht u niet tevreden zijn over enig aspect van onze zorg, meldt u dit dan aan de betrokken medewerker. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit, meld het dan bij ons hoofd kwaliteit. Deze zorgt ervoor dat de klachten en/of meldingen worden behandeld en teruggekoppeld.

Astrid van Lieshout, hoofd kwaliteit
T: 043 3871738
E: astrid.van.lieshout@mumc.nl