Transplantatie Immunologie

Kwaliteit

De afdeling Transplantatie Immunologie is sinds 1993 door de American Society for Histocompatibility & Immunogenetics (ASHI) en sinds 1998 door de European Federation for Immunogenetics (EFI) vakinhoudelijk geaccrediteerd.

Daarnaast is het laboratorium door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens de vereisten vastgelegd in NEN-EN-ISO 15189:2012, registratienummer M253. ​