Centraal Diagnostisch Laboratorium

Kwaliteit

Accreditatie NEN-EN-ISO

Het kwaliteitsmanagementsysteem van het Centraal Diagnostisch Laboratorium is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. Dit impliceert een internationale erkenning. De scope (lijst van verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA onder registratienummer M063. Daarnaast draagt het Centraal Diagnostisch Laboratorium zorg dat de vertrouwelijkheid van patiëntinformatie te allen tijde wordt gehandhaafd. Er wordt gewerkt conform de richtlijnen van de ISO 27001 Informatieveiligheid en NEN 7510 Informatiebeveiliging zorg.

JACIE

Stamceltransplantatie, onderdeel van het CDL is JACIE geaccrediteerd onder registratienummer R244 (J070).

NIAZ

Het Maastricht UMC+ is NIAZ geaccrediteerd.

Klachtenregeling

Onze organisatie stelt uw mening op prijs, ook als die kritisch is. Het stelt ons in staat tot verbetering. Mocht u niet tevreden zijn over enig aspect van onze zorg, meldt u dit dan aan de betrokken medewerker. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit, meld het dan bij onze KRAM-manager. Deze zorgt ervoor dat de klachten en/of meldingen worden behandeld en teruggekoppeld.

Mw. Manuela Cox, KRAM-manager
T: 043 3876697
E: manuela.cox@mumc.nl