Centraal Diagnostisch Laboratorium

Kwaliteit

RvA

Accreditatie

NEN-EN-ISO
Het kwaliteitsmanagementsysteem van het Centraal Diagnostisch Laboratorium is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. Dit impliceert een internationale erkenning. De scope (lijst van verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA onder registratienummer M063.

JACIE
Stamceltransplantatie, onderdeel van het CDL is JACIE geaccrediteerd onder registratienummer R244 (J070).

NIAZ
Het Maastricht UMC+ is NIAZ geaccrediteerd.

Klachtenregeling
Onze organisatie stelt uw mening op prijs, ook als die kritisch is. Het stelt ons in staat tot verbetering.
Mocht u niet tevreden zijn over enig aspect van onze zorg, meldt u dit dan aan de betrokken medewerker. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit, meld het dan bij onze KRAM-manager. Deze zorgt ervoor dat de klachten en/of meldingen worden behandeld en teruggekoppeld.

Contact KRAM-manager
Mw. Manuela Cox
T: 043-3876697
E: manuela.cox@mumc.nl