Centraal Diagnostisch Laboratorium

Kwaliteit

RvA

Het kwaliteitsmanagementsysteem van het Centraal Diagnostisch Laboratorium is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. Dit impliceert een internationale erkenning. De scope (lijst van verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA onder registratienummer M063.


Stamceltransplantatie, onderdeel van het CDL is JACIE geaccrediteerd onder registratienummer R244 (J070).