Oncogenetica

Impact voor patiënt en familie

Familie informeren

Het is belangrijk dat de patiënt en zijn/haar familieleden op de hoogte zijn van eventueel gevonden afwijkingen en de risico’s. Dit kan grote voordelen opleveren voor hun gezondheid en hen leed besparen. Het is daarom belangrijk dat de familie ingelicht wordt. Het informeren van verwanten gebeurt via de persoon waarbij het erfelijkheidsonderzoek is verricht. Wanneer zich hier problemen bij voordoen, kan in overleg bekeken worden of er andere mogelijkheden zijn om verwanten in te lichten. Familieleden kunnen vervolgens zelf bepalen of ze eveneens DNA-onderzoek laten uitvoeren.

Brochure van het Erfocentrum: Kanker en erfelijkheid. Hoe vertel ik het mijn familie?

Verzekeren en erfelijkheid

Erfelijkheidsonderzoek kan gevolgen hebben voor het afsluiten van bijvoorbeeld levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Brochure van het Erfocentrum: Verzekeren en erfelijkheid

Kanker en kinderwens

Een kind dat de aanleg voor erfelijke kanker erft, hoeft geen kanker te krijgen. De kans op die kanker is wel sterk verhoogd. Sommige mensen zien daarom af van het krijgen van kinderen, voor anderen is het geen reden om af te zien van een zwangerschap. Heeft de patiënt een erfelijke aanleg voor kanker én een kinderwens, dan kan de klinisch geneticus of genetisch consulent meer vertellen over preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD of embryoselectie) en/of prenatale diagnostiek (PND).

Emotionele gevolgen van erfelijkheidsonderzoek

Blijkt er in de familie een verhoogd risico op een bepaalde soort kanker te zijn, maar heeft DNA-onderzoek (nog) geen genmutatie aangetoond, dan blijft de onzekerheid over een erfelijke aanleg bestaan. Ook als duidelijk is dat er sprake is van een genmutatie kan dit veel vragen, onzekerheden en emoties oproepen. Het kan een hele tijd duren voordat de patiënt met die onzekerheid om kan gaan. De klinisch geneticus of genetisch consulent ondersteunt en begeleidt de patiënt voor, tijdens en na het erfelijkheidsonderzoek. Bestaat er behoefte aan meer begeleiding van de patiënt en/of zijn/haar kinderen, dan kan, na doorverwijzing, een afspraak gemaakt worden met een maatschappelijk werker of psycholoog.