Research

i-4-1-Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken negen ziekenhuizen, zeven publieke gezondheidsdiensten, zeven kennisinstellingen en drie bedrijven samen aan het i-4-1-Health-project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk.

Meer informatie over het i-4-1-Health-project is te vinden op: www.i41Health.eu.

Rol van het academisch ziekenhuis Maastricht in dit project

De afdeling Medische Microbiologie van het academisch ziekenhuis Maastricht (onderdeel van het Maastricht UMC+) is werkpakketleider van Werkpakket 7 ‘Track en Trace van resistente Bacteriën (Whole Genome sequencing platform)’. WP7 focust op het in kaart brengen van de aanwezigheid en het volgen van de verspreiding van antimicrobiële resistentie en van de micro-organismen die deze resistentie dragen in de veehouderij, in de publieke gezondheidssector en in de zorg. De procedure omvat alle stappen van monstername en wet-lab analyses (door academisch ziekenhuis Maastricht, Universiteit Antwerpen en Universitair Ziekenhuis Antwerpen) tot bio-informatica-gestuurde interpretatie van de data.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health-project is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland-programma is te vinden op: www.grensregio.eu.