Beeldvorming

Herbeoordeling klinische data

De forensisch radioloog kan klinische data van een medische behandeling herbeoordelen. Afwijkingen die medisch niet relevant zijn, kunnen voor forensisch medisch onderzoek van cruciaal belang zijn. De forensisch radioloog beschrijft eventuele zichtbare afwijkingen uitgebreid in een deskundigenrapportage. 

Stroomschema herbeoordeling klinische data