Forensische radiologie

Forensisch arts

Forensische radiologie als aanvulling op de schouw

Eén van de taken van een forensisch arts is het onderzoek naar de doodsoorzaak, de lijkschouw. Bij de schouw is het lichaam enkel aan de buitenkant te bekijken. Dit geeft soms onvoldoende zekerheid over de doodsoorzaak. Aanvullend forensisch radiologisch onderzoek biedt veel voordelen:

  • Het is laagdrempelig en niet-invasief.
  • Het geeft snel duidelijkheid over inwendige letsels.
  • Extra tool voor het vaststellen van de doodsoorzaak. 

TOX-afname

De forensisch arts kan bij de lijkschouw toxicologisch onderzoek toepassen waarbij lichaamsvloeistof (bloed/urine) wordt afgenomen. Het bepalen van de juiste punctieplek is niet altijd evident. Met forensisch radiologische beeldvorming is de punctieplek nauwkeurig te bepalen. Een secundaire lijkschouw kan plaatsvinden ten behoeve van monsterafname en sporenonderzoek.

NODOK

De NODOK-procedure (Nader Onderzoek naar de Doodsoorzaak bij Kinderen) beschrijft de te volgen stappen voor het achterhalen en registreren van de doodsoorzaak bij overleden minderjarigen wanneer er in eerste instantie geen overtuigende verklaring voor het overlijden is én er geen aanwijzingen zijn voor een niet-natuurlijk overlijden. Wij starten de NODOK-procedure alleen na toestemming van de gezagdragende ouder(s) of voogd(en) van de overleden minderjarige. Het is ook mogelijk dat de ouder(s) slechts voor een deel van het onderzoek toestemming geven. Wij verzorgen de beeldvorming en koppelen de resultaten terug naar de forensisch arts en de dienstdoende kinderarts.

Onderzoek aanvragen