Forensische radiologie

Externen

Als een slachtoffer van een (mogelijk) geweldsmisdrijf in een ziekenhuis wordt behandeld, dan is het goed mogelijk dat de behandelend arts radiologische beeldvorming heeft laten verrichten. De Unit Forensische Radiologie van het Maastricht UMC+ biedt de mogelijkheid om deze radiologische beelden te laten (her)beoordelen door een forensisch radioloog die in zijn rapportage antwoord geeft op specifieke vragen.

Is er geen of onvoldoende radiologische beeldvorming beschikbaar, dan is in sommige gevallen een MRI-scan mogelijk. De forensisch radioloog beoordeelt de MRI-beelden en brengt verslag uit in de vorm van een deskundigenrapportage.

Onderzoek aanvragen