Research

euPrevent COVID-19

interregSinds de uitbraak in december 2019 heeft COVID-19 de hele wereld getroffen, inclusief Europa. Het heeft dus ook veel invloed gehad op de Euregio Maas-Rijn. Momenteel is de kennis over de verspreiding van de COVID-19 in de bevolking in relatie tot het wel of niet naleven van de infectiepreventiemaatregelen beperkt. Dit is echter wel de basis om de ziekte te kunnen monitoren en indien noodzakelijk maatregelen op te leggen of juist op te heffen. Dit project is ontwikkeld om gegevens te verzamelen over het voorkomen van COVID-19 en hoe dit zich verhoudt tot het gedrag van de bevolking in alle drie de landen van de EMR.

Projectkader

Definitieve doelgroep: EMR burgers
Duur van het project: 1 augustus 2020 - 31 juli 2021
Hoofdfinancier: Interreg EMR
Projectpartners: GGD Zuid-Limburg, euPrevent EMR, Sciensano, Maastricht UMC+, Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg, Gesundheitsamt Düren, Gesundheitsamt der Städte Region Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens

Focus van het project

Het doel van het project is om de impact van COVID-19 op de EMR te beoordelen: door het voorkomen van COVID-19 antilichamen te relateren aan de genomen maatregelen, zodat inzicht wordt verkregen in de effecten van COVID-19 in een grensoverschrijdende regio als de EMR. Dit wordt ook gepresenteerd als een showcase voor andere grensregio's in de EU (of zelfs breder).

Activiteiten

  • Er zullen in twee rondes bloedmonsters worden afgenomen en geanalyseerd om de ontwikkeling van COVID-19-antilichamen onder EMR-burgers te zien. Dit wordt in verband gebracht met de verschillende genomen maatregelen in de landen van de EMR.
  • Er zullen regionale burgertops worden georganiseerd om zo ook de stem van de burger mee te nemen. Middels deze burgertops wil het project inzicht krijgen in hoe zij COVID-19 hebben ervaren.
  • Er zal een conferentie worden georganiseerd waar de eerste resultaten van dit project zullen worden gepresenteerd en waar het rapport met de aanbeveling zal worden besproken met deskundigen uit de hele EMR en daarbuiten.

Resultaten

Naast het eindrapport welke de bevindingen van het onderzoek en de regionale burgertops omvat, zal een infographic worden gemaakt van het resultaat van het rapport voor een betere illustratie, en zullen alle gegevens die door het project zijn verkregen, worden gepresenteerd op de Euregional Health Atlas (EHA) (Euregionale Gezondheidsatlas).

Lees verder op de website euPrevent