Aanvragen onderzoek

Doorbelgrenzen en doorlooptijden

De doorbelgrenzen vindt u in onderstaand document met dezelfde naam.

In het document 'Doorlooptijden' vindt u de doorlooptijden van reguliere en cito laboratoriumdiagnostiek voor Algemene Hematologie en Klinische Chemie. Daarnaast vindt u de doorlooptijden van de klinische prikronden van het CDL.

Met doorlooptijd bedoelen wij het tijdsinterval tussen de ontvangst van het lichaamsmateriaal door het laboratorium en de rapportage van de uitslagen in LUS.