Forensische Opsporing en Openbaar Ministerie

Deskundigenrapportage

Een verzoek om een deskundigenrapportage dient u in bij de rechter-commissaris. Na goedkeuring mailt FO/de officier van justitie het verzoek voor een deskundigenrapportage en de benoeming naar forensische.radiologie@mumc.nl. De financiële afhandeling verloopt via het Maastricht UMC+ en de One Stop Shop.

Stroomschema

Klik om te vergroten