Onderwijs

Cursussen

Van 5 tot 7 maart 2014 heeft de afdeling Medische Microbiologie met succes de ESCMID Postgraduate Education Course 'Principles of Molecular Microbiological Diagnostics' georganiseerd in het Van der Valk hotel in Maastricht. Tot de doelgroep behoren: promovendi/postdocs/onderzoekers/arts-microbiologen (in opleiding), moleculair (micro)biologen.

Er was veel internationale belangstelling voor deze cursus, hetgeen resulteerde in 120 wereldwijde inschrijvingen. Het sociale programma vond plaats in Chateau Neercanne in het nabijgelegen Belgische Kanne.