Laboratorium EMZ

Condities monsterafname EMZ

De monsterafname en alle daarmee verbonden handelingen, opslag en transport geschieden buiten verantwoordelijkheid van het laboratorium. Elk monster dient door de aanvrager voorzien te zijn van een duidelijke identificatie en een volledig ingevuld aanvraagformulier. De afnamedatum, tijdstip van afname en een paraaf van de persoon die het monster afneemt, dienen op het aanvraagformulier te worden vermeld. Medicatie kan de analyseresultaten beïnvloeden; indien mogelijk vermijden, anders vermelden.

Biochemische basisdiagnostiek

Minimaal in te sturen materiaal:
- tenminste 15 ml urine
- 2 ml heparineplasma
- 1 ml serum
In speciale gevallen (na overleg) is een bloedspot of EDTA-bloed gewenst.

(Hyper)homocysteïnemie en MMA-onderzoek:
- 2 ml EDTA plasma; bloed afnemen op ijs en binnen 30 min. afdraaien

Porfyrie-onderzoek:
- minimaal 15 ml urine
- 2 ml heparineplasma
Beide materialen van licht afschermen met behulp van aluminiumfolie of een licht ondoorlaatbare container gebruiken.

Nierstenenonderzoek:
- minimaal 15 ml urine (aanzuren van de urine is niet nodig)
Indien bekend, type steen aangeven.

Voor algemeen onderzoek in liquor, afname volgens protocol. Aanvragers binnen het MUMC+ volgen Qualiweb azM11481.

Condities verzending:
- Materialen altijd ingevroren (op droogijs) verzenden.

Enzymdiagnostiek


Standaard materiaal:
- 2 x 7-10 ml EDTA volbloed

DPD:
- 3 x 10 ml EDTA volbloed

G6PD:
- 3 x 10 ml EDTA volbloed

TPMT & ITP:
- 2 x 10 ml EDTA volbloed

Ziekte van Fabry:
- 2 x 7-10 ml EDTA volbloed
- minimaal 15 ml urine (bij uitgebreide screening)

Bijzondere condities:
- Voor analyses op gekweekte fibroblasten, graag vóór afname van het huidbiopt contact opnemen met een staflid van het Laboratorium EMZ.
- Bloedtransfusie vermelden.

Condities verzending:
- Volbloed moet binnen 24 uur na afname bij het laboratorium arriveren.
- Verzenden maandag t/m donderdag op kamertemperatuur.
- Materialen die maandag t/m donderdag na 15.00 uur en vrijdag na 12.00 uur binnenkomen, worden mogelijk niet diezelfde dag in bewerking genomen.
- Urine en geïsoleerde cellen op droogijs verzenden.
- Bloedbuizen niet afdraaien en niet invriezen, maar altijd op kamertemperatuur verzenden.

Verzendadres:
Maastricht UMC+
Klinische Genetica
Laboratorium Erfelijke Metabole Ziekten
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht