Laboratorium Cytogenetica

Condities monsterafname Cytogenetica

De monsterafname en alle daarmee verbonden handelingen, opslag en transport geschieden buiten verantwoordelijkheid van het laboratorium. Elk monster dient door de aanvrager voorzien te zijn van een duidelijke identificatie en een volledig ingevuld aanvraagformulier. De afnamedatum, tijdstip van afname en een paraaf van de persoon die het monster afneemt, dienen op het aanvraagformulier te worden vermeld.

Postnataal onderzoek

Hoeveelheden en opvangbuis vermeld op het aanvraagformulier per indicatie.

Prenataal onderzoek

Vlokken: minimaal 20 mg in opvangmedium (op kamertemperatuur)
Vruchtwateronderzoek: 20 ml–30 ml (op kamertemperatuur)

Hemato-oncologisch onderzoek

Hoeveelheden en opvangbuis vermeld op het aanvraagformulier per indicatie.

Fibroblastenonderzoek

Materialen opvangen in Hanks medium (HBSS) of steriel fysiologisch zout (op kamertemperatuur).