Research

CARIM-projecten

Myocarditis/Cardiomyopathieproject

Projectgroep: dr. F. Stassen, prof. dr. C. Bruggeman, dr. S. Heymans (Cardiologie)
Binnen CARIM richt het onderzoek zich met name op myocarditis, waarbij de vraag centraal staat waarom bij sommige patiënten een acute, vaak virale infectie van de hartspier leidt tot ernstige complicaties op lange termijn, terwijl bij andere patiënten deze complicaties niet optreden. Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van dierexperimentele modellen, maar er vindt ook onderzoek plaats op humaan materiaal (cardiale biopten) verkregen van patiënten met een acute of chronische ontsteking van de hartspier.

Infecties en neurodegeneratie

Infecties lijken een co-factor te zijn bij de ontwikkeling van neurodegeneratieve ziektes en cognitieve achteruitgang. Hoewel uitgesproken bewijs ontbreekt, zijn er aanwijzingen dat infecties een bijdrage leveren aan het chronisch cerebraal ontstekingsproces dat leiden kan tot neuronale celdood. Recent werd Chlamydia pneumoniae (Cpn) als mogelijke kandidaat genoemd in deze processen. Om dit te onderzoeken wordt onderzoek verricht in cel- en diermodellen naar de bijdrage van Cpn en CMV in het ontstaan van hersenschade.