Research

CAPHRI/NUTRIM-projecten

Probiotica

Recidiverende Urineweginfecties (NAPRUTI)
Het probioticaonderzoek wordt uitgevoerd in een RCT ter preventie van recidiverende urineweginfecties bij post-menopausale vrouwen. Het onderzoek betreft een landelijke studie waarbij post-menopausale vrouwen met recidiverende urineweginfecties of lactobacillen of de standaard antibiotische therapie voorgeschreven krijgen. Bij pre-menopausale vrouwen wordt de standaardtherapie vergeleken met cranberries. De achterliggende gedachte is dat de oorzaak van de recidiverende urineweginfectie bij post-menopausale vrouwen veroorzaakt wordt door een tekort aan lactobacillen in de vagina. Vandaar de toediening van extra lactobacillen ter preventie van deze infecties. Bij pre-menopausale vrouwen wordt door toediening van cranberries voorkomen dat de bacteriën (E.coli) zich kunnen hechten aan het blaasepitheel. Als de bacteriën zich niet kunnen hechten kunnen ze ook geen urineweginfectie veroorzaken.
Beide vormen van niet-antibiotische profylaxe zouden als ze even effectief zijn als de gebruikelijke antibiotische profylaxe kunnen bijdragen aan een vermindering van het antibioticagebruik en derhalve aan het beheersen van het antibiotica-resistentieprobleem. Als eindpunten worden gehanteerd het verminderen van een recidief urineweginfectie en het verminderen van de prevalentie van antibioticaresistentie. Het onderzoek wordt grotendeels gefinancierd door ZonMW.

Onderzoek in ZKO Chronische Ziekten

In samenwerking met de afdeling Longziekten van het MUMC+ (prof. dr. E. Wouters) wordt onderzoek verricht naar COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met CIRO (Hornerheide).
In dit onderzoek zal de bijdrage van infecties (virale en bacteriële) aan het optreden van acute exacertracties bij COPD-patiënten onderzocht worden. In dit project worden nieuwe (moleculaire) technieken ontwikkeld en gebruikt waardoor het mogelijk zou moeten zijn om op kwalitatieve wijze infecties te meten in een zeer vroeg stadium. Het gebruik van microarraytechnologie voor het onderzoek van zowel de micro-organismen als van de gastheerfactoren zal een prominente plaats krijgen in dit onderzoek