Research

CAPHRI-projecten

MRSA

De verspreiding van methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) werd zowel onderzocht in het MUMC+ als in de euregio Maas-Rijn (EMR), het grensgebied van België, Duitsland en Nederland. De genetische achtergrond van de MRSA-isolaten werd bepaald met behulp van spatypering. Tevens werd het SCCmec-type bepaald. Dit element bepaalt de mate van resistentie van een MRSA-isolaat. Verder werd de aanwezigheid van de virulentiefactoren CNA, PVL en TSST-1 onderzocht. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat verschillende MRSA-klonen verspreid zijn in het MUMC+ en dat er, in de EMR, meerdere MRSA-klonen aanwezig zijn in Nederland in vergelijking met België en Duitsland.

Antibioticaresistentieonderzoek

Het antibioticaresistentieonderzoek richt zich op het voorkomen en de mechanismen van resistentie in de commensale flora van verschillende populaties voornamelijk in gezonde personen buiten het ziekenhuis ( extramurale antibioticaresistentiesurveillance) Alternerend, ongeveer om de twee jaar, wordt de commensale faecale, keel- en huid-/neusflora onderzocht op het voorkomen van Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae/streptococcus spp. respectievelijk Staphyloccoccus aureus.

In 2006 werd de huid-/neusflora onderzocht bij patiënten (n=2500) die met een niet-infectieuze aandoening de huisarts bezoeken en bij een ad random getrokken steekproef van 4.000 personen in een middelgrote stad in het zuiden van Limburg. De resultaten zijn gepresenteerd op verschillende nationale en internationale congressen. Daarnaast werd onderzoek verricht naar het voorkomen, de karakterisering en de verspreiding van MRSA in de euregio Maas-Rijn. Hiertoe werden (real) time PCR's ontwikkeld voor het aantonen van verschillende virulentie genen zoals CNA, TSST en PVL. De laatste is met name een belangrijk kenmerk voor de zogenaamde 'community acquired MRSA'. Ook voor de SPA-typering werd een real time PCR ontwikkeld. MRSA-isolaten afkomstig uit verschillende ziekenhuizen in Duitsland (Düren en Aken), de provincie Limburg en uit het Vesaliusziekenhuis in Tongeren (B) worden uitgebreid getypeerd.
Het onderzoek met de huisartsen werd uitgevoerd in samenwerking met het NIVEL, huisartsen in Limburg en Brabant, de GGD Limburg en de GGD Midden-Nederland. Deze extramurale antibioticaresistentiesurveillance (SERIN) is een onderdeel van het antibioticaresistentie-surveillanceprogramma 'SARIN' (surveillance van antibioticaresistentie in Nederland) van de SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, een non-profit organisatie met vertegenwoordigers van de drie beroepsverenigingen die zich bezighouden met antibioticaresistentie en gebruik, te weten de NVMM, NVZA en de NVIZ).
Daarnaast wordt ook de gevoeligheidsbepaling verricht voor de intramurale surveillance (SIRIN), eveneens een onderdeel van het SARIN-programma. De resultaten van de antibioticaresistentiesurveillance worden jaarlijks gepubliceerd in Nethmap en zijn ook via de website van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid na te lezen.