Aanvragen onderzoek

Afnamemateriaal

Soorten afnamemateriaal

 • Steriel kweekpotje: doorzichtig potje met gele schroefdop voor het inzenden van diverse materialen zoals urine, sputum, pus, biopten; draai na het vullen het potje goed dicht.
 • Steriele wat op witte kunststofdrager zonder transportmedium: t.b.v. microscopie.
 • Steriele wat op witte kunststofdrager met transportmedium: t.b.v. kweek.
 • Steriele wat op flexibele metalen drager zonder transportmedium: t.b.v. PCR op Bordetella.
 • Bloedkweekflesje volwassenen: aeroob (blauw) en anaeroob (geel).
 • Bloedkweekflesje kinderen: pedfles (roze).
 • Faecespotje: met bruine schroefdop en schepje voor het insturen van faeces; vul het potje maximaal voor de helft; draai na het vullen het potje goed dicht.
 • Liquorbuisje: steriel kunststofbuisje met een groene dop; deze buisjes zijn alleen bedoeld voor het insturen van liquor.
 • PCR-afnameset: t.b.v. onderzoek op Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae; bij de set is een gebruiksaanwijzing bijgevoegd.
 • Virustransportmedium: dient in bevroren toestand bewaard te worden en mag niet herhaald ontdooid en bevroren worden. De houdbaarheidsdatum is vermeld op het etiket. Ontdooi het virustransportmedium en breng hierin het te onderzoeken materiaal. Het afgenomen materiaal dient zo spoedig mogelijk  te worden afgeleverd bij het laboratorium Medische Microbiologie. Indien dit niet mogelijk is moet dit bij 4º C bewaard worden tot de eerstvolgende werkdag.
 • BAL-afnameset: afnameset van vier buizen van 50 ml met starand samen met een specifiek aanvraagformulier.
 • DFT-afnameset van parasitologisch faecesonderzoek. Set van twee potjes: potje A is ongefixeerd, potje B bevat SAF-fixatief. Bij de set is een gebruiksaanwijzing gevoegd.
 • Specifieke onderzoeken: voor specifieke onderzoeken/afdelingen (bijv. Acanthamoeben) is alleen na overleg met het laboratorium speciaal materiaal beschikbaar. Neem bij specifieke vragen contact op met de dienstdoende viroloog (sein 65220), bacterioloog cluster Snijdend (sein 65230) of bacterioloog cluster Beschouwend (sein 66620), oproepbaar via de telefooncentrale van het MUMC+ 043 3876543).

Verkrijgbaarheid afnamemateriaal

Voor aanvragers buiten het MUMC+
Bovengenoemde afnamematerialen zijn verkrijgbaar bij de administratie van het Laboratorium voor Medische Microbiologie van het MUMC+, niveau 5 (openingstijden: dagelijks van 08.30 – 17.00 uur).

Voor aanvragers binnen het MUMC+
Virustransportmedium, PCR- en DFT-afnamesets zijn verkrijgbaar bij de administratie van het Laboratorium voor Medische Microbiologie van het MUMC+, niveau 5 (openingstijden 08.30 – 17.00 uur). Overige afnamematerialen zijn verkrijgbaar bij het centraal magazijn.

Gebruik van patiëntmateriaal

Voor zover bij de indiening van de onderzoeksaanvraag daarover niets anders is overeengekomen, zal het laboratorium de monsters c.q. de restanten daarvan na onderzoek bewaren. Het gebruik van anoniem patiëntmateriaal is soms gewenst bij het ontwikkelen en het verbeteren van analysemethoden (controles en validatie) en voor nader onderzoek van de betrokken ziekte. Bij nader gebruik van bloed en/of andere lichaamsmaterialen conformeert het laboratorium zich aan de richtlijnen van de code goed gebruik van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (Federa) en indien van toepassing de lokale medisch ethische commissie. Het laboratorium verzoekt de aanvrager de patiënt hierover te informeren. Mocht een patiënt hiertegen bezwaar maken kan hij/zij dit kenbaar maken aan het betreffende laboratorium.