23 juli 2019

Veni-beurzen voor Maastrichtse wetenschappers

Acht jonge onderzoekers van de Universiteit Maastricht (waarvan zes ook verbonden aan het Maastricht UMC+) hebben een onderzoeksbeurs gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De Veni-beurzen zijn voor pas gepromoveerde excellente onderzoekers, aan het begin van hun wetenschappelijke carrière en met een uitzonderlijk talent voor onderzoek.

iStockiStockOver Veni
De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1151 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 166 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 14%. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. Met deze Veni-ronde is een totaalbedrag van 41,5 miljoen euro gemoeid.

De laureaten namens het Maastricht UMC+:

Dr. ing. Christian Herff:Ontwikkeling van spraak-prothese gebaseerd op minimaal-invasief gemeten hersenactiviteit.
Miljoenen mensen wereldwijd hebben een beperkt spraakvermogen door uiteenlopende aandoeningen. Een spraakprothese die hersenactiviteit direct vertaalt naar verstaanbare spraak kan deze mensen helpen in de communicatie met familie en vrienden. Herff wil aantonen dat een dergelijke spraakprothese mogelijk is, gebaseerd op minimaal invasief gemeten hersenactiviteit.

Dr. Sarah-Anna Hescham: Draadloze diepe hersenstimulatie door minuscule magnetische deeltjes.
Diepe hersenstimulatie is een effectieve therapie bij patiënten met neurologische en psychiatrische ziektebeelden. Deze ingreep is invasief en vergt de implantatie van electroden die met bedrading zijn verbonden met een inwendige pacemaker. Dit onderzoek is gericht op een draadloze manier van diepe hersenstimulatie door minuscule magnetische deeltjes (nanopartikels).

Dr. Kei Long Cheung: Nieuwe manier om advies-op-maat te geven met dHealth-interventies: toepassing van aanbevelingssystemen.
Digitale advies-op-maat gezondheidsinterventies baseren de structuur van gedragsverandering op (theoretische) aannames. Deze regelgebaseerde systemen spelen hierdoor beperkt in op het complexe en individuele gedragsveranderingsproces. Datagedreven aanbevelingssystemen kunnen advies-op-maat geven door patronen te identificeren op basis van gelijkenissen met andere gebruikers. Onderzocht wordt of deze benadering effectief en gebruiksvriendelijk is.

Dr. Marlies Gijs: Slimme tranen: Tranen die de ziekte van Alzheimer kunnen vaststellen.
De ziekte van Alzheimer wordt onder andere vastgesteld op basis van ziektespecifieke stoffen (biomarkers) in hersenvocht. Dit onderzoek leert ons of tranen dezelfde (en nieuwe) informatie bevatten, waardoor deze ziekte gemakkelijker in de dagelijkse praktijk zou kunnen worden vastgesteld.

Dr. ir. Alma Mingels: Eerste hulp voor een hartaanval: naar een specifieke diagnostische tool in de bloedcirculatie.
Een hartaanval, of myocardinfarct, wordt aangetoond door het meten van cardiaal troponine in het bloed. De komst van hoogsensitieve technieken zijn helaas ten koste gegaan van de specificiteit. Mingels gaat nieuwe tools onderzoeken die specifiek de acute fase van een myocardinfarct detecteren en minieme afgifte van cardiaal troponine verklaren.

Dr. Rachel ter Bekke: Mechanica doet ertoe: elektromechanische mapping om kamerritmestoornissen te ontrafelen.
Levensbedreigende hartritmestoornissen zijn vaak het gevolg van gestoorde elektrische prikkelvorming en -geleiding. De elektrische eigenschappen van het hart blijken echter ook gevoelig voor mechanische impulsen. Met dit Veni-onderzoek in patiënten en proefdieren wordt de invloed van cardiale mechanica op het ontstaan van kamerritmestoornissen blootgelegd.

Bron: Universiteit Maastricht