11 juli 2018

Regionaal netwerk LINK

antibioticaresistentieMaastricht UMC+ werkt samen met Limburgse ketenpartners in het regionale netwerk LINK. LINK staat voor Limburgs Infectiepreventie en antibiotica NetwerK.

In dit netwerk delen zorgprofessionals o.a. kennis over antibioticaresistentie (ABR) en infectiepreventie én werken ze samen aan een regionale aanpak van vroegsignalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Meer weten? Ga naar LINK.