14 februari 2018

MUMC+ ontvangt VHL samenwerkingsprijs

Op 8 februari 2018 is tijdens de PAOKC Bloedtransfusiecursus de VHL samenwerkingsprijs uitgereikt aan het Maastricht UMC+ voor het project 'Snelle en juiste laboratoriummonitoring en behandeling van bloedingen met behulp van tromboelastografie'. De samenwerkingsprijs wordt een maal per twee jaar uitgereikt aan een project dat door middel van het delen van kennis voor synergie tussen laboratorium en kliniek zorgt en daardoor aan verbetering van patiëntenzorg bijdraagt.

VHL prijsHet gaat hier om een samenwerkingsverband tussen Klinische Chemie, Hematologie, Anesthesie en Gynaecologie van het MUMC+, dat inmiddels nationaal weerklank heeft gevonden, maar ook internationale belangstelling heeft getrokken. Voor de Klinische Chemie is dr. ir. Yvonne Henskens trekker van dit project, samen met anesthesioloog drs. Geert-Jan Kuiper en hematoloog dr. Erik Beckers.