3 oktober 2017

Medische Microbiologie gaat structurele samenwerking met Zuid-Afrika aan

Prof. dr. Remco PetersBij de afdeling Medische Microbiologie is prof. dr. Remco Peters parttime in dienst getreden, waarmee een samenwerking met Zuid-Afrika tot stand is gebracht.

Prof. Peters is aangesteld als buitengewoon hoogleraar medische microbiologie aan de Universiteit van Pretoria en werkt als clinical programme specialist voor Anova Health Institute. Prof. Peters vormt de brug tussen Maastricht en Zuid‐Afrika om tot een structurele klinische en onderzoekssamenwerking en uitwisseling met instanties in Zuid‐Afrika te komen. Hij is betrokken bij gezondheidsprogramma’s die zich richten op HIV, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, ooginfecties, longmicrobioom en de problematiek rondom antimicrobiële resistentie. Deze samenwerking biedt een unieke kans voor de afdeling Medische Microbiologie en andere afdelingen binnen het Maastricht UMC+ om grenzen te verleggen en ervaring op te doen in een tropische setting.

Prof. Peters zal op regelmatige basis in Maastricht aanwezig zijn om de samenwerking vorm te geven. Zijn onderzoek sluit uitstekend aan bij de lopende onderzoekslijnen binnen de afdeling Medische Microbiologie. Er wordt uitgekeken naar een een succesvolle samenwerking.