1 november 2017

Klinische Farmacie en Toxicologie ISO 15189 gecertificeerd

Klinische Farmacie & Toxicologie, het laboratorium van de Apotheek, is per november 2017 ISO-gecertificeerd.

Het laboratorium voert therapeutic drug monitoring (TDM) uit voor een groot arsenaal geneesmiddelen. Het TDM en Toxicologiecentrum geven adviezen over te volgen therapieën op basis van de gemeten waarden. De ISO 15189-certificering vervangt de CCKL-accreditatie, waarover het laboratorium al sinds 2001 beschikte. Met deze ISO-accreditatie is het laboratorium helemaal klaar voor de toekomst.

Meer informatie over de afdeling vindt u op de website van de Apotheek.