15 februari 2018

Geheel LAB Maastricht UMC+ ISO15189 geaccrediteerd

Alle laboratoriumonderdelen van LAB Maastricht UMC+ zijn ISO15189 geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. De ISO 15189, gebaseerd op ISO/IEC 17025 en ISO 9001, stelt hoge eisen aan de competenties van het personeel en de kwaliteit die medische laboratoria dienen te leveren. Certificaten en rapporten die van dit merk zijn voorzien worden in vrijwel alle landen wereldwijd geaccepteerd.

Middels deze accreditatie kunt u erop vertrouwen dat deskundigheid van personeel, onpartijdigheid, veiligheid, onafhankelijkheid/ethisch handelen en verbetercultuur van hoog niveau zijn.

Registratienummers van onze laboratoria

  • Centraal Diagnostisch Laboratorium: registratieno. M063
  • Klinische Genetica: registratieno. M150
  • Klinische Farmacie & Toxicologie: registratieno. M069
  • Medische Microbiologie: registratieno. M168
  • Transplantatie Immunologie, laboratorium Weefseltypering: registratieno. M253
  • Pathologie: registratieno. M189