8 mei 2018

Burgemeester Penn–te Strake bezoekt Unit Forensische Radiologie

Burgemeester Penn-te StrakeIn het kader van een werkbezoek bezocht mevrouw Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht, onlangs de Unit Forensische Radiologie in het Maastricht UMC+.
Prof. dr. Paul Hofman, hoogleraar forensische radiologie, gaf de burgemeester een inkijkje in de werkwijze van de Unit, schetste de geschiedenis van forensische radiologie in Maastricht en beschreef de resultaten tot nu toe.

De Unit Forensische Radiologie is een afdeling die (postmortaal) radiologisch onderzoek verricht in opdracht van politie en justitie. Door middel van een CT- of MRI-scan kunnen de specialisten van de Unit bijvoorbeeld uitspraken doen over de wijze waarop een slachtoffer is overleden. De resultaten van deze onderzoeken zijn zeer waardevol voor de opsporingsdiensten. Aan de hand van de resultaten kunnen namelijk scenario’s worden getoetst, waardoor het onderzoek al in een vroeg stadium in een bepaalde richting gestuurd kan worden.

Het onderwerp was voor Penn-te Strake niet nieuw: toen forensische radiologie in Maastricht van start ging in 2009 was ze als hoofdofficier van justitie al betrokken. Ze liet zich geïnteresseerd bijpraten door prof. dr. Hofman tijdens haar werkbezoek. De hoogleraar wierp onder meer ook een blik op de toekomstige ontwikkelingen van de forensische radiologie. Zo zal het Maastricht UMC+ bijvoorbeeld spoedig starten met wetenschappelijk onderzoek naar de inzetcriteria van het vakgebied, mede opgezet op verzoek van de Minister van Justitie en Veiligheid. Het onderzoek zal zich richten op de toegevoegde waarde van forensische radiologie in de opsporingsketen. Het is namelijk een relatief goedkope techniek met een grote effectiviteit.

Radiologisch onderzoek is niet invasief waardoor de integriteit van het lichaam tijdens het onderzoek niet wordt aangetast. Daarnaast is het grote voordeel dat sommige sporen die zich in het lichaam bevinden op een scan wel zichtbaar zijn, terwijl ze bij een sectie verloren kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan ophoping van lucht op een plek in het lichaam. Met de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek moet een heldere richtlijn voor politie en justitie worden opgesteld. Deze richtlijn geeft de forensische opsporing duidelijke kaders met betrekking tot de inzet van de verschillende forensische opsporingsmethodes.