14 december 2017

Symposium 'Diagnostiek voor infecties: kan het sneller?'

Diagnostiek van infectieziekten richt zich in de huidige tijd steeds meer op het snel stellen van een diagnose. Duurde het in het verleden dagen tot weken voordat een diagnose gesteld werd, vandaag de dag kan dit binnen minuten tot uren. Een bekend voorbeeld hiervan is het stellen van de diagnose influenza: de klassieke viruskweek werd positief na een paar dagen en duurde in totaal twee weken in vergelijking tot sneltesten die in twintig minuten uitgevoerd kunnen worden. Ook staat de plaats van het uitvoeren van deze sneltesten ter discussie. Was voor de klassieke microbiologische diagnostiek een laboratorium nodig; voor veel vormen van sneltesten is dit geen voorwaarde meer.

Om deze vernieuwing in diagnostiek op een zinvolle manier in te zetten is een goede logistiek en samenwerking tussen de aanvragers en medisch microbiologische laboratoria nodig. Maar wat is de meerwaarde van deze snelle diagnostiek voor de patiënt? Tijdens deze avond wordt ingegaan op de meerwaarde sneldiagnostiek, maar ook de randvoorwaarden en beperkingen zullen aan bod komen. De eerste helft van de avond zal gericht zijn op sneldiagnostiek in de eerste lijn. Voor het uitvoeren van de zogenaamde point of care-testen in de huisartsensetting zullen zowel de huisarts als de arts-microbioloog hun visie weergeven. Ook binnen de medisch microbiologische laboratoria wordt steeds meer gebruik gemaakt van sneldiagnostiek. De avond wordt afgesloten met een presentatie over de meerwaarde van sneldiagnostiek en de invloed hiervan op het gebruik van antibiotica.

Wanneer en waar?

Donderdag 14 december 2017
17.45 - 20.40 uur met aansluitend borrel
Hotel Van der Valk, Nijverheidsweg 35, Maastricht

Inschrijving en informatie

Meer informatie en wijze van inschrijven is te vinden op de website van MINC.