11 december 2018

Pelerin lezing: Wilhem Conrad Röntgen (1845-1923)

Op dinsdag 11 december vindt de tweede Pelerin lezing van deze jaargang plaats. Dr. Annemarie de Knecht-van Eekelen zal spreken over Wilhem Conrad Röntgen.

Wilhem Conrad Röntgen

De ontdekking van de X-stralen door Wilhelm Conrad Röntgen in 1895 is omgeven door onopgeloste vragen. Röntgen bepaalde dat na zijn dood alle laboratorium-documentatie, brieven en geschriften moesten worden vernietig, zodat niet meer is na te gaan hoe hij zijn experimenten heeft uitgevoerd. In zijn beroemde artikel "Ueber eine neue Art von Strahlen" geeft hij weinig details. Hij heeft slechts één keer een openbare lezing over de X-stralen gehouden. Eveneens heeft hij zich maar één keer laten verleiden om een uitgebreid interview over zijn vinding te geven.

Wie was Röntgen, wie was hij die de eerste Nobelprijs voor natuurkunde ontving in 1901? Er is geen gebrek aan publicaties over Röntgen, vooral rond 1995 bij de herdenking van 100 jaar Röntgenstralen, is ruim aandacht aan zijn werk besteed. In Nederland verscheen toen de bundel door het menschelijke vleesch heen. 100 jaar radiodiagnostiek in Nederland, 1895-1995. In 2020 gedenken wij dat het 175 jaar geleden is dat Röntgen werd geboren en 125 jaar geleden dat hij zijn baanbrekende waarnemingen deed. Tijd voor een nieuwe, Engelstalige biografie, volgend jaar te verschijnen bij Springer, waarop deze lezing is gebaseerd.

Tijdstip: 12.00-13.30 uur

Locatie: Greepzaal in het Maastricht UMC+, niveau 4

Broodjes, koffie en thee aanwezig.

Voor iedereen vrij toegankelijk. Aanmelden vooraf niet nodig.

Voor nadere informatie kunt u mailen naar: pelerin-lezingen@maastrichtuniversity.nl

De lezingen worden georganiseerd door de Werkgroep Medische Geschiedenis MUMC+, bestaande uit: Lucie Bastiaens, Annelies Boonen, Maria Teresa Brancaccio, Lou Brans Brabant, Katrien Bruggeman, Jos van Engelshoven, Odin Essers, Tilman Hackeng, Harry Hillen, Eddy Houwaart, Annemieke Klijn en Frans Ramaekers.

Voor meer informatie over de activiteiten van de Werkgroep Medische Geschiedenis en over de geschiedenis van het MUMC en de FHML, ga naar http://medischegeschiedenis.mumc.nl