Pelerin lezing

Pelerin lezing: Reguleren of laissez-faire? Innovatie in de zorg en de rol van technology assessment

Door: Payam Abrishami en Michiel van der Linden van het Zorginstituut Nederland

Hoe gaan overheden om met nieuwe technologieën in de gezondheidszorg? Health Technology Assessment (HTA) is een beleidsinstrument dat is ontstaan en ontwikkeld, gericht op beheer, ofwel de governance, van innovaties en technologie in de publieke gezondheidszorg. Het is ontstaan in de jaren 1980-1990, toen marktdenken en liberalisering in de mode raakten in de westerse wereld. Is het paradoxaal dat een uitgesproken reguleringsinstrument als HTA het licht zag juist in een tijd dat ‘laissez-faire’ het sociaalpolitiek-economische denken domineerde?
Naarmate de paradigma-shift zich voltrok van een centrale naar decentrale sturing, werd HTA een kader waarmee ‘partijen’ vooral zelf aan de slag moeten. De overheid geeft het kader aan ‘de markt’ en ziet randvoorwaardelijk toe. ‘We set the rules’, waarbinnen u uw gang kunt gaan. De aanname is nog steeds dat de inzet van HTA binnen het kader van gereguleerde marktwerking zou leiden tot de toelating van goede innovaties en daardoor tot effectieve en zinnige gezondheidszorg.
Bij die aanname plaatsen wij kanttekeningen. Dit zullen we illustreren aan de hand van innovatievoorbeelden uit de recente geschiedenis en het heden, zoals bepaalde geneesmiddelen, zelfcertificering van moleculaire testkits voor in vitro diagnostiek en de introductie van de Da Vinci robotchirurgie. De discussie over hoe om te gaan met zorginnovaties staat altijd weer in het teken van de vraag: reguleren of laissez-faire?

Tijdstip: 12.00-13.30 uur (voor een broodje en koffie/thee wordt gezorgd)

Locatie: Greepzaal in het Maastricht UMC+, niveau 4